6 курс

AZ

Təcili Tibbi Yardım

ABCDE alqoritmi

Fizikal müayinə
(ürək-damar sistemi)

İstinad məlumatı

Əlavə materiallar

Fizikal müayinə
(tənəffüs sistemi)

İstinad məlumatı

Pasiyentin mamalıq müayinəsi

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

Qaydalar

Əmsal

RUS

БСЛР

Физикальное обследование
(сердечно-сосудистая система)

Справочная информация

Дополнительные материалы

Физикальное обследование
(дыхательная система)

Справочная информация

Акушерское обследование пациентки

Гинекологическое обследование пациентки

Правила

Коэффициент

ENG

Physical Examination
(cardiovascular system)

Reference information

Additional materials

Physical Examination
(respiratory system)

Reference information

Obstetics examination of the patient

Gynecological examination of the patient

Rules

Coefficient

(Visited 6 458 times, 1 visits today)