Ünsiyyət bacarıqları

Ünsiyyət bacarıqları

Niyə “ünsiyyət bacarıqları" vacibdir? Ola bilsin siz qeyd etdiniz ki, həkimlə pasiyent arasında etibarlı münasibət olduqda müalicənin özü daha sürətli və daha effektiv olur, xəstə həvəslə klinikaya gedir, onu dostlarına və həmkarlarına tövsiyə edir. Gənc həkimin üzləşdiyi mühüm problemlərdən biri xəstə ilə düzgün qurulmayan ünsiyyətdir. Tibb üzrə mütəxəssislər pasiyentlərlə ünsiyyət vərdişlərini təkmilləşdirərək daha qısa müddətdə sorğu-sual edə, izah edə, strukturlaşdıra, uzunmüddətli münasibətlər qura, klinik nəticələr əldə edə bilərlər. "Ünsiyyət bacarıqları" dərsi gələcək həkimlərə inkişaf etməyə, xəstələrlə münaqişəli vəziyyətlərin qarşısını almağını və onlarla uzunmüddətli əlaqələr qurmağı öyrədir.
Одной из основных проблем, с которой сталкивается молодой врач является неправильно построенное общение. Совершенствуя навыки общения с пациентам, медицинские специалисты могут за более короткий срок расспросить, объяснить, структурировать, построить долгосрочные отношения, добиться клинических результатов.
На занятиях «Коммуникативные навыки» будущие врачи учатся предупреждать конфликтные ситуации с пациентами и выстраивать долгосрочные отношения с ними.

(Visited 104 times, 1 visits today)